Täze alýuminiý garyndy tigirli welosiped telefon eýesi 3.5-6.5 ″ Jübi telefony welosiped eýesi GPS welosiped eýesi

Gysga düşündiriş:

1, Tigir, elektrik togy we motosikl üçin ajaýyp jübi telefony we akylly telefon eýesi;
2, Batareýa bölümi bilen enjamlaşdyrylan (töweregiňizdäki ykjam kuwwat indi işlemez ýaly bazara iň köp bank bankyny ýerleşdirip biler!
3, Iki sany düzediş usuly bilen ajaýyp dizaýn: Gorizontal tutawaç we dürli sürüş enjamlary üçin amatly arka aýna stili!
4, titremä garşy üýtgeşik dizaýn;
5,3.5-den 6.5 dýuým Univershliumumy nawigasiýa ýaýy

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary

Welosiped, elektrik togy we motosikl üçin ajaýyp jübi telefony we akylly telefon eýesi;

Batareýa bölümi bilen enjamlaşdyrylan (töweregiňizdäki ykjam kuwwat indi işlemez ýaly bazara iň köp bank bankyny ýerleşdirip biler!

Iki sany düzediş usuly bilen ajaýyp dizaýn: Gorizontal tutawaç we dürli sürüş enjamlary üçin amatly arka aýna stili!

Sarsmazlyga garşy üýtgeşik dizaýn;

3.5-den 6.5 dýuým Univershliumumy nawigasiýa ýaýy

ADY Tigirli motosikl telefon saklaýjy dagy
Material Alýumin garyndysy
Önümiň ululygy 13X7.2X6.5 sm
Täze agram 112g
Reňk Gara, Kümüş, Altyn, Titan
Tutuş paneliň ululygy
55-95mm /, yzky aýna deşikli motosikl
MOQ 1PC
Arza Programma: Tigir, dag tigir, motosikl,
Marka
OEM (CUSTOM LOGO we Package hoş geldiňiz)

Alýuminiý garyndy welosiped tigirli telefon eýesi 3.5-6.5 "Öýjükli telefon tigirli motosikl dagy GPS üçin welosiped goldawy

Eplenýän welosipedleriň elektroplatasiýa gatlagyny nädip goramaly?

Eplenýän welosipeddäki elektroplatasiýa gatlagy, adatça, bukulýan welosipediň gözelligini ýokarlandyrman, eýsem hyzmat möhletini hem uzaldýar we adaty wagtlarda goralmaly hrom örtükdir.

Frequygy-ýygydan süpüriň.Umuman aýdanyňda, hepdede bir gezek süpürilmeli.Tozany süpürmek üçin pagta ýüplügi ýa-da ýumşak mata ulanyň we süpürmek üçin biraz transformator ýagy ýa-da ýag goşuň.Rainagyş we üýşmeleňlere duşsaňyz, ony wagtynda suw bilen ýuwmaly, guratmaly we has köp ýag goşmaly.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň