Täze alýumin garyndy tigirli welosiped telefon eýesi 3.5-6.5 ″ Jübi telefony welosiped eýesi GPS welosiped eýesi

Gysga düşündiriş:

1, Welosiped, elektrik togy we motosikl üçin ajaýyp jübi telefony we akylly telefon eýesi;
2, Batareýa bölümi bilen enjamlaşdyrylan (köp energiýa bankyny bazara ýerleşdirip biler, şonuň üçin töweregiňizdäki ykjam kuwwat indi işlemez!
3, Iki düzediş usuly bilen ajaýyp dizaýn: Gorizontal tutawaç we dürli görnüşli sürüş enjamlary üçin amatly arka aýna stili!
4, titremä garşy üýtgeşik dizaýn;
5,3.5-den 6.5 dýuým Univershliumumy nawigasiýa ýaýy

Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary

Welosiped, elektrik togy we motosikl üçin ajaýyp jübi telefony we akylly telefon eýesi;

Batareýa bölümi bilen enjamlaşdyrylan (töweregiňizdäki ykjam kuwwat indi işlemez ýaly, köp sanly banky bazara ýerleşdirip biler!

Iki sany düzediş usuly bilen ajaýyp dizaýn: Gorizontal tutawaç we dürli görnüşli sürüş enjamlary üçin amatly arka görnüşli aýna stili!

Täsirlere garşy üýtgeşik dizaýn;

3.5-den 6.5 dýuým Univershliumumy nawigasiýa ýaýy

ADY Tigirli motosikl telefon saklaýjy dagy
Material Alýumin garyndysy
Önümiň ululygy 13X7.2X6.5 sm
Täze agram 112g
Reňk Gara, Kümüş, Altyn, Titan
Tutuş paneli
55-95mm /, Yzky aýna deşikli motosikl
MOQ 1PC
Arza Programma: Tigir, dag tigir, motosikl,
Marka
OEM (CUSTOM LOGO we Package hoş geldiňiz)

Alýuminiý garyndy welosiped tigirli telefon eýesi 3.5-6.5 "Öýjükli telefon welosiped motosikl dagy GPS üçin welosiped goldawy

Eplenýän welosipedleriň elektroplatasiýa gatlagyny nädip goramaly?

Eplenýän welosipeddäki elektroplatirleme gatlagy, adatça, bukulýan welosipediň gözelligini ýokarlandyrman, eýsem hyzmat möhletini hem uzaldýar we adaty wagtlarda goralmaly hrom örtükdir.

Frequygy-ýygydan süpüriň.Umuman aýdanyňda, hepdede bir gezek süpürilmeli.Tozany süpürmek üçin pagta ýüplügi ýa-da ýumşak mata ulanyň we süpürmek üçin biraz transformator ýagy ýa-da ýag goşuň.Rainagyş we çişikler bilen ýüzbe-ýüz bolsaňyz, wagtynda suw bilen ýuwmaly, guratmaly we has köp ýag goşmaly.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Önüm kategoriýalary