Habarlar

 • Tips for Protecting Folding Bicycles

  Eplenýän welosipedleri goramak boýunça maslahatlar

  (1) Eplenýän welosipedleriň elektroplatasiýa gatlagyny nädip goramaly?Eplenýän welosipeddäki elektroplatasiýa gatlagy, adatça, bukulýan welosipediň gözelligini ýokarlandyrman, eýsem hyzmat möhletini hem uzaldýar we adaty wagtlarda goralmaly hrom örtükdir.Frequygy-ýygydan süpüriň ....
  Koprak oka
 • What are the basic knowledge of bicycles

  Welosipedleriň esasy bilimleri näme

  Tigir sürmek fitnesi häzirki howa üçin amatly sport görnüşidir.Tigir sürmegiň peýdalary diňe bir bedeni güýçlendirmek bilen çäklenmän, horlanmak we kardiopulmoner işini güýçlendirip biler.Täze başlanlar üçin has gowy maşk etmek üçin tigir sürmegiň esasy nokatlaryny özleşdirmeli.B münmek isleseňiz ...
  Koprak oka
 • Knowledge of mountain bike riding helmets

  Dagda welosiped sürmek kaskalaryny bilmek

  Dagda welosiped sürýän kaskalary bilmek Tigir sürmek kaskasy: Kellä geýilýän uly kömelek.Näzik kelläni gorap biljekdigi sebäpli, welosiped sürýänler üçin hökmany enjam.Çaknyşyklara garşy, şahalaryň we ýapraklaryň urmagynyň öňüni almak, daşyň uçmagynyň öňüni almak üçin peýdalydyr ...
  Koprak oka